Valideren en kalibreren

Volgens de verplichte Europese EN 60974-14 norm, bent u sinds 1 juli 2014 verplicht uw lasapparatuur te valideren c.q. kalibreren. Dit geldt voor alle bedrijven van executie Klasse 2.

Bij het valideren wordt gecontroleerd of het aangegeven amperage en voltage op de displays van de lasmachine overeenkomen met de werkelijkheid. Indien de afwijkingen binnen de toleranties van de norm liggen, is de lasmachine conform en wordt er een certificaat opgesteld en een bijbehorende keuringssticker aangebracht op de machine.

De verschillende klassen worden bepaald volgens de toepassing van het eindproduct. Dit wordt meestal aangegeven door de opdrachtgever of architect. Indien de klasse nergens vermeld wordt, dient automatisch EXC2 gevolgd te worden. 95 procent van de geproduceerde producten is EXC2.

  • EXC1: eenvoudige hallen (bijvoorbeeld voor de landbouwsector)
  • EXC2: gebouwen
  • EXC3: bruggen
  • EXC4: speciale draagconstructies (kerncentrales, bruggen met grote overspanning, etc.)

Techno Brabant valideert, kalibreert en keurt al uw lasapparatuur.

  • valideren van uw lasapparatuur volgens ISO 17662
  • uitvoeren van een veiligheidstest volgens de EN 60974-14 norm (valideren is alleen mogelijk bij de EN 60974-4 goedgekeurde machines!)
  • verrichten van groot onderhoud aan uw lasapparatuur
  • repareren van uw lasapparatuur indien noodzakelijk

 

Onze specialisten helpen u graag verder, informeer naar de mogelijkheden.