Oog- en gelaatsbescherming

Oogongevallen ontstaan helaas nog te veel. Dit is te voorkomen door je ogen en gelaat te beschermen met een veiligheidsbril en overige gelaatsbescherming. Ook hebben we stofmaskers om de luchtwegen te beschermen. Van toepassing bij schuren en vele andere werkzaamheden. Half-en volgelaatmaskers die bescherming bieden tegen stof, alsmede nevels en dampen hebben we ook in ons assortiment.