Vlamdovers en snelkoppelingen

 


Vlamdovers en snelkoppelingen zijn twee essentiële componenten in autogene en brandertechnologie.

Vlamdovers worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen door het voorkomen van vlamterugslag in autogene systemen. Ze bevatten een speciaal ontworpen gaas of keramisch materiaal dat vlammen vertraagt en eventuele vlamterugslag absorbeert. Vlamdovers worden meestal geïnstalleerd aan het uiteinde van de brander of in de gasslangen om te voorkomen dat vlammen zich ongecontroleerd verspreiden en schade veroorzaken aan de apparatuur.

Snelkoppelingen, ook wel bekend als snelkoppelingssystemen, zijn ontworpen om het snel en gemakkelijk verbinden en loskoppelen van gas- en zuurstofslangen mogelijk te maken. Ze maken gebruik van een mechanisme met kleppen en vergrendelingen om een veilige en lekvrije verbinding te garanderen. Snelkoppelingen zijn handig in situaties waarbij frequent verbinden en loskoppelen van slangen nodig is, bijvoorbeeld bij het wisselen van branders of bij onderhoudswerkzaamheden.