Lasveiligheid

 


Lasveiligheid is van cruciaal belang om ongelukken en letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat je altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals een lashelm, handschoenen en veiligheidsbril. Controleer de lasapparatuur regelmatig op defecten en zorg voor een goede ventilatie in de werkruimte. Vermijd het lassen in de buurt van brandbare materialen en zorg voor een brandblusser binnen handbereik. Neem de tijd om de juiste lasprocedures te volgen en wees alert op mogelijke gevaren. Veiligheid gaat boven alles, dus zorg dat laswerk altijd met de nodige voorzichtigheid wordt uitgevoerd.


Een greep uit onze merken: