KEUZE VOOR HET JUISTE MASKER

KEUZE VOOR HET JUISTE MASKER

De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur.

 

ONDERHOUDSVRIJE MASKERS:

Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en vervangen. Er zijn stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn, de zogenaamde "Cup" modellen. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij eenstofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker.

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen, dus niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf. Er zijn 3 stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

  • FFP1: Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigde stoffen: 4x de grenswaarde
  • FFP2: Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigde stoffen: 10x de grenswaarde  
  • FFP3: Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftitge stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigde stoffen: 50x de grenswaarde

 

BEKIJK HIER ONS ACTUELE AANBOD STOFMASKERS.

 

WAT IS DE GRENSWAARDE:

Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming nodig is, moet u de schadelijke stof, het gas of de damp weten en hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld, dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven.

Grenswaarden worden uitgedrukt in:

  • ppm (parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht)
  • mg/m³ (milligrammen per kubieke meter)
  • v/m³ (vezels per kubieke meter)

 

MAC-WAARDE:

Een nog veel gebruikte waarde, maar tegenwoordig vervangen door de grenswaarde. MAC staat voor Maximaal Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, nevel of stof. Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke stoffen binnen en buiten het filtermasker wordt de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. De NPF geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graag van bescherming. Voor het beplane van de protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten.

Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

 

EXTRA CODERINGEN BIJ (STOF)MASKERS:

De EN 149:2001 Ademhalingsbeschermingsmiddelen -filterende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes) heeft een aanvulling A1:2009 gekregen. Deze nieuwe norm geeft duidelijkheid. Zo heeft de codering van een stofmasker nu een extra aanduiding, waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet.

R staat voor de "Re-usable particle filtering half-mask" (herbruikbaar) en NR staat voor "Non Re-usable particle filtering half-mask" (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering R kunnen meerdere keren gebruikt worden en (sotf)maskers met de codering NR zijn uitsluitend te gebruiken gedurende 1 shift.

Maskers die tevens de Dolomiettest (duurzaamheidtest van het filter) hebben ondergaan krijgen ook de codering D. Deze test geeft aan dat het filter niet te snel "dichtslaat" (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag.

Stofmaskers die ook een uitademventiel hebben krijgen vaak de codering V (valve) me.

 

BEKIJK HIER ONS ACTUELE AANBOD STOFMASKERS.

 

Gepubliceerd op: 02 september | Terug