Fima handleiding (Danny TD)


AAN- EN UITZETTEN

De compressor kan worden aan- en uitgezet door middel van de rode knop op de pressostaat.
Door de knop omhoog te trekken zet u de compressor aan, duwt u de knop naar beneden dan zet u de compressor uit.


OVERBELASTING

Indien er een overbelasting is geweest op de primaire spanning van 230 Volt zal de thermische beveiliging van de elektromotor opnieuw ingeschakeld moeten worden door de reset knop in te drukken.


SLANGBREUKBEVELIGING

De compressor is voorzien van een slangbreukbeveiliging.
Zie witte kast met rode knop als de beveiliging in is gekomen gaat deze rood oplichten.
Deze is dan te resetten door de rode knop in te drukken en vast te houden tot het rode licht dooft.
De compressor zal dan weer op druk komen en weer in bedrijf zijn.


AUTOMATISCHE AFTAP

De compressor is voorzien van een automatische condenswater aftap.
Deze continue in werking als het controlelampje brand.
Zodra deze condens a 20ml voelt, blaast deze zelf af.
Eventueel te testen door middel van de test knop te bedienen.

OLIEPEIL CONTROLEREN

Oliepeil ten behoeve van de compressorpomp is visueel te controleren en deze behoort half in het peilglas (zie rode stip) te staan.BEKIJK DIT ARTIKEL IN ONZE WEBSHOP:
compressor FIMA 3PK 100ltr 230V - Techno Brabant B.V.

BEKIJK TECHNICAL DATASHEET:CONTACT

Bij storingen kunt u altijd contact opnemen met Techno Brabant B.V. - Veldsteen 22, 4815 PK BREDA.
T 076-5420107
E info@technobrabant.nl
W www.technobrabant.nl

SMC Nederland is onderdeel van het wereldwijd opererende SMC Corporation, dat 18.000 medewerkers heeft en een jaaromzet van 4,5 miljard dollar. SMC is vertegenwoordigd in 82 landen en heeft productiefaciliteiten in 29 landen

Ons programma bestaat uit meer dan 12.000 basisproducten die in ruim 700.000 uitvoeringen leverbaar zijn. SMC is wereldwijd de grootste leverancier van pneumatische componenten. SMC is continu op zoek naar nieuwe toepassingen en ontwerpt voortdurend producten met hogere prestatieniveaus.

In 1867 richtte WilhelmEmilFeineen bedrijf op voor de vervaardiging van fysische en elektrische apparaten, waar zijn zoon EmilFein een kleine 30 jaar later, in 1895,de eersteelektrische handboormachine uitvond. Met deze uitvindinglegde hij de basis voor de uiterst betrouwbare elektrische gereedschappen die FEIN tot op de dag van vandaag in Duitsland vervaardigt en waarvoor het traditionele bedrijf bij industrie en bouw over de hele wereld wordt gewaardeerd.
In 1867 richtte WilhelmEmilFeineen bedrijf op voor de vervaardiging van fysische en elektrische apparaten, waar zijn zoon EmilFein een kleine 30 jaar later, in 1895,de eersteelektrische handboormachine uitvond. Met deze uitvindinglegde hij de basis voor de uiterst betrouwbare elektrische gereedschappen die FEIN tot op de dag van vandaag in Duitsland vervaardigt en waarvoor het traditionele bedrijf bij industrie en bouw over de hele wereld wordt gewaardeerd.
In 1867 richtte WilhelmEmilFeineen bedrijf op voor de vervaardiging van fysische en elektrische apparaten, waar zijn zoon EmilFein een kleine 30 jaar later, in 1895,de eersteelektrische handboormachine uitvond. Met deze uitvindinglegde hij de basis voor de uiterst betrouwbare elektrische gereedschappen die FEIN tot op de dag van vandaag in Duitsland vervaardigt en waarvoor het traditionele bedrijf bij industrie en bouw over de hele wereld wordt gewaardeerd.