Festool stofklassen

WELKE STOFKLASSEN ZIJN ER?

Vrijkomende stoffen zijn in drie klassen ingedeeld. Ze geven de geschiktheid van de stofzuiger voor de desbetreffende stoffen en de vastgelegde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (AGW) aan. En ze definiëren welk afscheidingspercentage de overeenkomstige filtersystemen moeten bieden. Belangrijk is dat de stofklasse van de stofzuiger wordt gekozen die past bij het materiaal waarmee gewerkt wordt.

 

 Stofklasse 1)   Afscheidingspercentage   Geschiktheid 3)

 > 99 %

Schadelijke stoffen met grenswaarden > 1 mg/m³

Voor eenvoudige en ongevaarlijke stoffen, bijv. huisstof, aarde en kalk.

 > 99,9 %

Schadelijke stoffen met grenswaarden > 0,1 mg/m³

Voor alle houtstoffen en stoffen van plamuur, vulmaterialen, lak, gips, cement, beton, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven of kwartshoudende materialen zoals zand en kiezelsteen.

 > 99,995 %

Schadelijke stoffen met grenswaarden > 0,1 mg/m³

Voor kanker- en ziekteverwekkende stoffen, bijv. asbest en schimmel.

 

1) Bron: EN 60335-2-69 en IEC 60335-2-69 Annex AA
3) Voor de grenswaarden dienen de geldende nationale voorschriften in acht te worden genomen, bijv. in Duitsland de TRGS 900.
Hierbij vervangen de AGW sinds begin 2012 de MAK- en TRK-waarden.